PL EN RU

Wszystko, czego potrzebujecie do topienia szkła.

Kontakt


Techglass Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Starego 124
30-198 Kraków

tel./fax: + 48 12 637 58 62
tel.: +48 12 636 23 49
tel.: +48 12 636 73 33

office@techglass.pl

Techglass sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Starego 124, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gosp., pod numerem KRS 0000117034. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 677-002-40-63. Wysokość kapitału zakładowego 500 000 PLN. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.